Как да запазиш час?

Цъкни ''Schedule Your Time'' и избери удобни за теб дата и час. След което цъкни ''Аdd to Cart'' и после ''Checkout''. Въведете данните си (спокойно, всичко е безплатно) и накрая ''Complete order''.